خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / نازنین چت / نازنین چت | نازنین گپ | چت نازنین | گپ نازنین | چت | چت روم

نازنین چت | نازنین گپ | چت نازنین | گپ نازنین | چت | چت روم

نازنین چت , نازنین گپ , چت نازنین , گپ نازنین , چت روم , شلوغ چت , ادرس جدید نازنین چت , ادرس بدون فیلتر نازنین چت , نازی چت

چت روم‌ها از جمله سایت‌های سرگرمی و اجتماعی محسوب می‌شوند و صرفا هدف از ایجاد آن‌ها، گرد آمدن افراد مختلف دور هم و گذراندن اوقات بیکاری یا آشنایی دختران و پسران می‌باشد. یادتان باشد چت‌ روم‌ها یک سایت در دنیای مجازی اینترنت هستند. پس یک نکته اخلاقی و امنیتی یادتان باشد که در محیط‌های چت روم هیچ‌گاه به صورت صد در صد با یک حرف و یا یک وعده گول نخورید و هیچ حرفی را کامل باور نکنید.

یادگیری اصطلاحات و لغات در چت روم

هم‌اکنون قصد داریم تا حدود ۱۰۰ اصطلاح مفید در هنگام چت را که جمع آوری کرده‌ایم به شما معرفی کنیم. این اصطلاحات می‌تواند در هنگام چت کردن علاوه بر حرفه‌ای نشان دادن شما سرعت تایپ کردنتان را نیز بالا ببرد.DCمخفف: Disconnectبه معنای: قطع ارتباط با اینترنتCمخفف: Seeبه معنای: دیدن، دوباره تو چت می بینمتU Rمخفف: Yourبه معنای: برای شما۲مخفف: Tooبه معنای: همچنین۴مخفف: Forبه معنای: برایBRBمخفف: Be Right Backبه معنای: زود برمی گردمH&Kمخفف: Hug And Kissبه معنای: در آغوش گرفتن و بوسیدنIOUمخفف: I Owe Youبه معنای: من به شما مدیونمBمخفف: All The Bestبه معنای: همه چیز عالی استDLمخفف: Downloadبه معنای: دانلود، بارگذاریGGمخفف: Good Gameبه معنای: بازی خوبیهGJمخفف: Good Jobبه معنای: کار خوبیهGLمخفف: Good Luckبه معنای: موفق باشید، خوشبخت باشیدYWمخفف: You”re Welcomeبه معنای: خواهش میکنم، قابلی نداشتWBمخفف: welcome backبه معنای: به چت روم خوش آمدیKمخفف: Okayبه معنای: خوبه ، باشه ، قبولهLTRمخفف: Laterبه معنای: بعدأSRYمخفف: Sorryبه معنای: متأسفم، پوزش میخواهمBBSمخفف: Be Back Soonبه معنای: زود بازمیگردمBBLمخفف: Be Back Laterبه معنای: بعدأ بازمیگردمVIPمخفف: Very Imprtant Personبه معنای: آدم خیلی مهم، آدم متشخصOTNSمخفف: Long Time No Seeبه معنای: خیلی وقته ندیدمتMSGمخفف: Messageبه معنای: پیامWمخفف: Withبه معنای: باW8مخفف: Waitبه معنای: صبر کنیدWOمخفف: Withoutبه معنای: بدون چیزیKITمخفف: Keep In Touchبه معنای: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کنF2Fمخفف: Face To Faceبه معنای: رو در روHTمخفف: Hi Thereبه معنای: سلام?HRUمخفف: How Are Youبه معنای: حالت چطور است؟POOFمخفف: Has Left The Chatبه معنای: چت را ترک کردهAFAIKمخفف: As For As I Knowبه معنای: تا آنجایی که من می دانمASAPمخفف: As Soon As Possibleبه معنای: به زودی، در زودترین زمان ممکنOMGمخفف: Oh My GODبه معنای: آه خدای من!BTWمخفف: By The Wayبه معنای: راستیJKمخفف: Just Kiddingبه معنای: شوخی می کنمEGمخفف: Evil Grinبه معنای: خنده شیطانیBEGمخفف: Big Evil Grinبه معنای: خنده شدید شیطانیLمخفف: Laughبه معنای: خندهLOLمخفف: Laugh Out Loadبه معنای: خندیدن با صدای بلندSمخفف: Smileبه معنای: لبخندROFLمخفف: Rolling On Floor Laughingبه معنای: از خنده روی زمین غلطیدنFCمخفف: Fingers Crossedبه معنای: دعا کردنWBSمخفف: Write Back Soonبه معنای: زود پاسخ را بنویسDWBمخفف: Dont Write Backبه معنای: پاسخ را ننویسLTNSمخفف: Long Time No Seeبه معنای: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمتBRBمخفف: Be Right Backبه معنای: الأن بازمیگردمGLمخفف: Good Luckبه معنای: موفق باشیTTFNمخفف: Ta Ta For Nowبه معنای: فعلا خداحافظBBNمخفف: Bye Bye Noeبه معنای: خداحافظBمخفف: Bornبه معنای: متولدXmasمخفف: Christmasبه معنای: کریسمسPAمخفف: Per Annumبه معنای: هر سالهTU یا TQ یا TYمخفف: Thank Youبه معنای: متشکرمK2UL8Rمخفف: Talk To You Laterبه معنای: بعدا به تو می گویمLULABمخفف: Love You Like Brotherبه معنای: تو را مانند یک برادر دوست دارمLULASمخفف: Love You Like Sisterبه معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارمLTMمخفف: Laugh To My Selfبه معنای: به خودم میخندم?M or Fمخفف: Male Or Femaleبه معنای: آقا هستید یا خانم؟THX یا TNXمخفف: Thanksبه معنای: ممنونمNPمخفف: No Problemبه معنای: مشکلی نیست، خواهش میکنمB4N یا BFNمخفف: Bye For Nowبه معنای: فعلا خداحافظASLمخفف: Age/S e x/Locationبه معنای: سن/جنسیت/محل زندگیCULمخفف: See You Laterبه معنای: بعدأ میبینمتCUمخفف: See Youبه معنای: میبینمتEOMمخفف: End Of Messageبه معنای: انتهای پیامMER30به معنای: مرسیILU یا ILYمخفف: I Love Youبه معنای: دوستت دارمICمخفف: I Seeبه معنای: فهمیدم?Uمخفف: Youبه معنای: شما؟PLZمخفف: Pleaseبه معنای: لطفاRمخفف: Areبه معنای: هستید@saبه معنای: ساعتMمخفف: Maleبه معنای: آقاFمخفف: Femaleبه معنای: خانمME2مخفف: Me Tooبه معنای: منم همینطور!OTOHمخفف: On The Other Handبه معنای: از طرف دیگرEMSGمخفف: Email Messageبه معنای: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان)IAEمخفف: In Any Eventبه معنای: در هر صورتOICمخفف: Oh I Seeبه معنای: آه فهمیدم!LYFمخفف: Love You Foreverبه معنای: برای همیشه دوستت دارمIMOمخفف: In My Oponionبه معنای: به نظر منFYIمخفف: For Your Informationبه معنای: جهت اطلاع توPMمخفف: Private Messageبه معنای: پیغام خصوصیBBمخفف: Be Backبه معنای: بازمیگردمTOYمخفف: Thinking Of Youبه معنای: به فکر تو هستمTNTمخفف: Till Next Timeبه معنای: تا دفعه بعد
SYSمخفف: See You Soonبه معنای: به زودی می بینمتSمخفف: Soonبه معنای: به زودیGFNمخفف: Gone For Nowبه معنای: فعلا می رومGTSYمخفف: Glad To See Youبه معنای: از دیدنت خوشحال شدمNice 2 C Uمخفف: Nice To See Youبه معنای: از دیدنت خوشحال شدمAFKمخفف: Away From Keyboardبه معنای: دور از صفحه کلید هستم
نازنین چت

جهت ورود به نازنین چت کلیک کنید

nazaninchat

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *